Contact us
Home » Pojistný obzor: Účinnost nařízení eIDAS se blíží

Pojistný obzor: Účinnost nařízení eIDAS se blíží

06. 01. 2016Autor: Josef Donát
Datum: 2/2016

Dne 1. července 2016 vstupuje v účinnost významná část nařízení eIDAS. Toto nařízení s sebou přináší mnoho změn, které mají ambici posílit důvěryhodnost smluv uzavíraných elektronicky a internetových služeb vyžadujících identifikaci klienta, jako jsou služby e-governmentu a samoobslužné systémy velkých organizací, včetně pojišťoven. Nařízení přináší změny v oblasti elektronických podpisů a dalších nástrojů elektronické kontraktace, včetně tzv. služeb vytvářejících důvěru. Vedle toho pak nově upravuje problematiku prostředků elektronické identifikace a jejich použitelnost napříč EU.

Celý článek si můžete přečíst zde.Další články

Take the First Step towards collaboration

Whether you are seeking legal consultation or a long-term partner, feel free to contact us without any obligation.

We will get in touch with you no later than the next business day to discuss the next steps.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal