Contact us
Home » Martin Maisner vydal komentář k Rozhodčímu Řádu

Martin Maisner vydal komentář k Rozhodčímu Řádu

02. 02. 2016Dlouholetý partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL vydal komentář k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Jedná se o vůbec první komentář k Řádu Rozhodčího soudu, který byl vydán. 

Praktický komentář provádí čtenáře fungováním této instituce a jednotlivými kroky řízení před Rozhodčím soudem. Upozorňuje na problematické momenty řízení, které byly opakovaně řešeny nejen v praxi Rozhodčího soudu, ale také v judikatuře obecných soudů.

Martin Maisner je rozhodcem s bohatou praxí, ke komentáři přizval dalšího experta na problematiku alternativního řešení sporů – Vojtěcha Trapla.

Komentář byl vydán pod hlavičkou vydavatelství Wolters Kluwer.

15303Další články

Take the First Step towards collaboration

Whether you are seeking legal consultation or a long-term partner, feel free to contact us without any obligation.

We will get in touch with you no later than the next business day to discuss the next steps.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal