Kontaktujte nás
Domů » Změny v daňovém režimu majetku daňových poplatníků s účinností od 1. ledna 2021

Změny v daňovém režimu majetku daňových poplatníků s účinností od 1. ledna 2021

01. 06. 2021Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová

Od 1. ledna 2021 platí následující pravidla v daňovém režimu majetku daňových poplatníků.

  • Mimořádné daňové odpisy majetku

Mimořádné daňové odpisy je možné uplatnit u hmotného majetku patřícího do 1. a 2. daňové odpisové skupiny, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Hmotný majetek v první daňové odpisové skupině může daňový poplatník odepsat bez přerušení za 12 měsíců rovnoměrně až do výše 100 % vstupní ceny. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině pak za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců může daňový poplatník uplatnit daňový odpis rovnoměrně až do výše 60 % daňové vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně až do výše 40 % daňové vstupní ceny. Odpisy se stanoví s přesností na měsíce, nikoli na roky. Použití mimořádných odpisů je pro daňové poplatníky dobrovolné.

  • Zvýšení hranice hmotného majetku na 80 000 Kč

V rámci daňového balíčku bylo přijato zvýšení hranice hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. V důsledku této změny větší část pořízeného majetku může být odepsána do nákladů jednorázově, nebo by jako daňově uznatelný náklad byl uplatňován účetní odpis majetku. Nová pravidla pro zatřídění majetku pro daňové účely se povinně použijí na všechen hmotný majetek a technická zhodnocení, které budou pořízeny/dokončeny nebo uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2021.

  • Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku

Dále se v rámci daňového balíčku 2021 ruší kategorie nehmotného majetku, která byla doteď upravena v zákoně o daních z příjmů, a to včetně daňových odpisů. Daňovým nákladem budou účetní odpisy. Investice do nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, softwaru či ocenitelných práv vynaložené po nabytí účinnosti novely z pohledu daně z příjmů už nebudou považovány za nehmotný majetek.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal