Kontaktujte nás
Arbitráže
Domů » Arbitráže

Arbitráže

Poradíme Vám ohledně vhodného způsobu řešení sporu. Budeme usilovat o jeho smírné vyřešení. Zastoupíme Vás v jakékoliv fázi rozhodčího řízení. Postaráme se také o výkon tuzemského nebo cizího rozhodčího nálezu. Naším mottem je „nejefektivnější způsob řešení sporu při minimalizaci nákladů klienta“.

  • 11 specialistů na rozhodčí řízení

  • 5 zkušených rozhodců

  • 12 mezinárodních rozhodčích pravidel, se kterými máme zkušenost

  • 3 ocenění Právnická firma roku v kategorii Řešení sporů a arbitráží

Proč se obrátit právě na nás

01

Máme unikátní kombinaci zkušeností, což nám umožňuje dosahovat nejlepších výsledků pro klienta

Úspěšně zastupujeme klienty v rozhodčích řízeních. Rozhodujeme nejsložitější kauzy jako rozhodci. Úspěšně řešíme komplikované spory z pozice mediátorů. Naše unikátní kombinace zkušeností rozhodců, mediátorů a zástupců přináší nejlepší výsledky pro klienty při poskytování právních služeb.

02

Máme zkušenosti skoro se všemi nejpoužívanějšími pravidly pro vedení rozhodčích řízení, a to jak pro obchodní, tak investiční spory

Máme bohaté zkušenosti s řešením obchodních sporů dle pravidel ICC, SCC, LCIA, VIAC, RSHKAK aj. a s řešením významných investičních sporů na základě dohod o ochraně a podpoře investic, a to před ICSID a v ad hoc řízeních (UNCITRAL).

03

Usilujeme vždy o nejefektivnější způsob řešení sporu při minimalizaci nákladů klienta

Každý spor vyžaduje individuální přístup a individuální řešení. Naším cílem je najít nejefektivnější cestu pro řešení sporu klienta a postarat se o minimalizaci nákladů.

Co s klienty řešíme nejčastěji

  • Doporučujeme vhodné rozhodčí instituce pro každý konkrétní případ.
  • Vyjednáváme s protistranou a usilujeme o výhodné smírné řešení sporu.
  • Poskytujeme poradenství před učiněním investice (analýza odvětví, existující mezinárodní ochrana).
  • Zastupujeme klienty v rozhodčím řízení ohledně sporu s jejich obchodním partnerem a klienty v mezinárodní investiční arbitráži ohledně poškození investice klienta ze strany hostitelského státu.
  • Zajištujeme výkon rozhodčího nálezu.
  • Zastupujeme klienty v řízení o zrušení rozhodčího nálezu.

Kdo se vám bude věnovat

Co o nás říkají klienti?

Spolupráce, které dělají radost nám i klientům

Slovenská republika

Úspěšné zastupování klienta, Slovenskou republiku, v mezinárodní investiční arbitráži A. J. OOSTERGETEL A T. LAURENTIUS VS. SLOVENSKÁ REPUBLIKA, vedené podle pravidel UNCITRAL o porušení slovensko-nizozemské bilaterální dohody o ochraně a podpoře investic (BIT), s investory do textilního průmyslu.

Arbitráže

Slovenská republika

Zastupování (local counsel) Slovenské republiky v investiční arbitráži (UNCITRAL), HICEE VS. THE SLOVAK REPUBLIC, podle slovensko-nizozemské BIT vyplývající z veřejného zdravotního pojištění. Arbitráž byla ukončena ve fázi rozhodování o pravomoci, což znamenalo významné vítězství pro Slovenskou republiku.

Arbitráže

Pilot Formule 3

Úspěšné zastupování pilota Formule F3 ve sporu se závodním týmem ohledně ukončení smlouvy, a to v rámci rozhodčího řízení a následně i v řízení o zrušení rozhodčího nálezu.

Arbitráže

HYUNDAI

Úspěšné zastupování předního světového výrobce vozidel ve sporu s obchodním partnerem.

Arbitráže

Přední česká bankovní instituce

Úspěšné zastupování klienta v rozhodčím řízení a následně i v řízení o zrušení rozhodčího nálezu proti investiční společnosti, která je jednou z nejaktivnějších investorských skupin v České republice a na Slovensku, v souvislosti se zánikem bankovní záruky.

Arbitráže

INVIA

Úspěšné získání domény pro klienta v rámci ADR doménového sporu před expertem.

Arbitráže

UNICREDIT BANK AUSTRIA, ZAGREBAČKA BANKA VS. CHORTVATSKO, ADDIKO BANK VS. CHORVATSKO

Miloš Olík byl Chorvatskou republikou jmenován rozhodcem ve dvou investičních arbitrážích dle pravidel ISCID ve sporech o porušení rakousko-chorvatské bilaterální dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic (BIT). Spory se týkají změny regulace v oblasti bankovních služeb a dluhových nástrojů (ICSID CASE NO. ARB/16/31, a ARB/17/37).

Arbitráže

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal