Kontaktujte nás
Insolvence a restrukturalizace
Domů » Insolvence a restrukturalizace

Insolvence a restrukturalizace

Finanční tíseň společnosti nebo obchodního partnera vyžaduje okamžitou pozornost odborníků na insolvence, daně, financování, distress management anebo sporovou agendu. Pro klienty proto zajišťujeme plnou podporu všech našich odborníků působících v těchto oblastech, přičemž s ohledem na časový aspekt vždy postupujeme strategicky a rychle.

 • 300 mil. Kč hodnota šikanózních insolvenčních návrhů podaných vůči klientům, které se nám podařilo odvrátit

 • 0 klientů v úpadku

 • 63 mld. Kč hodnota největšího insolvenčního řízení dlužníka Sberbank CZ, kde v čele věřitelského orgánu stanul náš klient

 • 250 mil. Kč hodnota pohledávek věřitelů přihlášených z titulu směnky a směnečného rukojemství

Proč se obrátit právě na nás

01

Máme bohaté zkušenosti s velkými reorganizacemi, restrukturalizacemi a konkursy

V největších českých insolvenčních řízeních jsme poskytovali komplexní právní poradenství významným českým společnostem v pozici věřitele, člena věřitelského orgánu i dlužníka. Problematiku tak dokážeme vnímat komplexně ze všech stran dle konkrétních potřeb klienta.

02

Chráníme klienty před šikanózním postupem věřitelů i dlužníků

Máme zkušenosti se zastupováním dlužníků, kteří čelí šikanózním insolvenčním návrhům podaným vůči jejich společnostem, a věřitelů, kteří musí reagovat na účelové jednání dlužníků.

03

Insolvenční řízení a restrukturalizace nevnímáme jen jako riziko, ale i příležitost

Insolvenční řízení a restrukturalizace sebou přináší příležitost výhodného odkupu majetku dlužníků (distressed assets) a také zlepšením postavení věřitelů v rámci restrukturalizačních a reorganizačních plánu u dlužníků postižených finančními problémy.

Co s klienty řešíme nejčastěji

 • Poradenství ohledně výhod, nevýhod a rizik zahájení insolvenčního řízení a preventivní restrukturalizace.
 • Analýza úpadkové situace dlužníka včetně posouzení rizik zamýšlených transakcí.
 • Navrhování optimálních řešení úpadkové situace a jejich vyjednávání.
 • Sestavení a vyjednávání restrukturalizačních a reorganizačních plánů.
 • Komplexní právní poradenství při restrukturalizaci a reorganizaci, včetně insolvenčních akvizic a due diligence.
 • Obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům a smyšleným a nadhodnoceným přihláškám pohledávek.
 • Zastupování klientů ve věřitelských orgánech dlužníků, incidenčních sporech a při jednání s dalšími subjekty insolvenčního řízení.

Co o nás říkají klienti?

Kdo se vám bude věnovat

„Na insolvenčních řízeních a restrukturalizacích se mi líbí velká pestrost a různorodost zájmů jednotlivých účastníků ve spojení s nezbytností nalezení rychlého a efektivního průniku mezi nimi tak, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku s snižování maximálního uspokojení věřitelů.“

JUDr. Lukáš Duffek

Advokát / Partner

Spolupráce, které dělají radost nám i klientům

ČESKÁ POŠTA, S.P.

Poskytování komplexního právního poradenství při restrukturalizaci podniku za účelem odvrácení hrozby insolvenčního řízení.

Insolvence a restrukturalizace

ČEPRO, A.S. (insolvenční řízení SBERBANK CZ, A.S.)

Zastupování klienta, coby věřitele, v likvidaci a následné insolvenci dlužníka mimo jiné při výkonu funkce předsedy prozatímního věřitelského výboru dlužníka Sberbank CZ.

Insolvence a restrukturalizace

SPOKAR, A.S. (insolvenční řízení ARCA INVESTMENTS, A.S.)

Zastupování věřitele a dalších členů z jeho skupiny v jednom z nejkomplexnějších a nejrozsáhlejších insolvenčních řízeních v České republice mimo jiné při výkonu funkce člena věřitelského výboru.

Insolvence a restrukturalizace

zastupování věřitelů v insolvenčním řízení CEPO Green3, SE – původně Fair Credit International, SE

Zastupování věřitelky poškozené nekalým jednáním zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a emitenta cenných papírů, včetně jejího zastoupení při výkonu funkce členky a následně předsedkyně věřitelského výboru.

Insolvence a restrukturalizace

GLOBALICA A.S.

Úspěšné poskytování právního poradenství společnosti při obraně vůči šikanóznímu insolvenčnímu návrhu věřitele tvrdícího pohledávku v hodnotě stovek milionů Kč.

Insolvence a restrukturalizace

FORTIS BOHEMIA SPOL. S R.O.

Úspěšné poskytování právního poradenství klientovi, vůči kterému bylo zahájeno šikanózní insolvenční řízení na základě neexistující pohledávky v údajné hodnotě v řádu stovek milionů Kč.

Insolvence a restrukturalizace

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING A.S.

Zastupování insolvenčního správce dlužníka v incidenčních sporech s významným zahraničním prvkem, které se týkaly pohledávek ve výši přesahující 3,25 mld. Kč.

Insolvence a restrukturalizace

OKD, A.S.

Poskytování komplexního právního poradenství a zastoupení významného věřitele v insolvenčním řízení dlužníka, včetně zastupování ve věřitelských orgánech, kdy celková výše přihlášených pohledávek přesáhla částku 20 mld. Kč.

Insolvence a restrukturalizace

SACH HOLDING AG

Zastupování švýcarské společnosti v insolvenčním řízení, včetně členství ve věřitelských orgánech dlužníka, kdy celková výše přihlášených pohledávek činila přibližně 100.milionů Kč.

Insolvence a restrukturalizace

TRIBALD GROUP A.S.

Zastupování klienta v insolvenčním řízení a věřitelských orgánech dlužníka, kdy celková výše přihlášených pohledávek činila přibližně 100.milionů Kč.

Insolvence a restrukturalizace

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal