Kontaktujte nás
Domů » CO SE DĚJE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

CO SE DĚJE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

02. 05. 2024Zdroj: Lawyers & Business
Datum: leden 2024
Autor:
JUDr. Marcela Káňová, Ph.D.

Advokátka Marcela Káňová pro Lawyers & Business opět připravila pravidelný přehled o aktuálním dění na poli veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Těsně před Vánocemi vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dvě nové metodiky, kterými se hodlá řídit při ukládání trestů za porušení pravidel hospodářské soutěže. Účelem metodik je zvýšit transparentnost a předvídatelnost postupů ÚOHS nad rámec zákonné úpravy. Nová metodika pro ukládání trestů v oblasti hospodářské soutěže od začátku tohoto roku nahrazuje metodiku z roku 2018. Zásadní změnou oproti předchozí metodice je až zdvojnásobení trestů za velmi závažné přestupky (kartely, zneužití dominantního postavení), kdy hlavním vstupem do kalkulace pokuty je podíl 10 až 30 procent z hodnoty tržeb soutěžitele ovlivněných protisoutěžním jednáním nebo z hodnoty ovlivněné veřejné zakázky. Nová metodika dále například nově upravuje postup při ukládání pokuty orgánům veřejné správy v případě narušení hospodářské soutěže (což v praxi bývají zejména špatně nastavené loterijní vyhlášky). Nová pravidla se uplatní na všechna protisoutěžní jednání spáchaná od 1. ledna 2024. Druhým dokumentem je metodika pro zohlednění compliance programu. ÚOHS poprvé formálně deklaruje, za jakých podmínek může soutěžitel dosáhnout výhod díky soutěžnímu compliance programu. Compliance program, přijatý před zahájením šetření ze strany ÚOHS, může vést ke snížení pokuty až o 10 procent. V případě zavedené compliance programu až po zahájení šetření ÚOHS umožňuje snížení pokuty až o pět procent. V obou případech je ale podmínkou, že soutěžitel úspěšně využije programu leniency nebo procedury narovnání, tedy že se k protisoutěžnímu jednání přizná. I nadále tak platí, že compliance program má primárně preventivní charakter a jako pouhý formální prostředek ke zbavení se odpovědnosti neposlouží.

ÚOHS SE DOHODL NA BLIŽŠÍ SPOLUPRÁCI S POLICIÍ

Na začátku ledna vydal ÚOHS tiskovou zprávu, ve které informoval o dohodě o součinnosti mezi ÚOHS a Policií České republiky. Spolupráce by se měla týkat vyšetřování kartelových dohod a zajištění součinnosti při místních šetřeních uskutečňovaných ÚOHS nebo Evropskou komisí. Jde o další prohloubení spolupráce mezi ÚOHS a orgány činnými v trestním řízení, když v červenci loňského roku dostal ÚOHS novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže možnost jako důkaz používat záznamy a údaje o telekomunikačním provozu a záznamy ze sledování osob opatřené v trestním řízení.

(Celý článek naleznete v lednovém čísle časopisu Lawyers & Business.)Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal