Kontaktujte nás
Domů » Whistleblowing jako příležitost k odhalení černých ovcí v organizaci

Whistleblowing jako příležitost k odhalení černých ovcí v organizaci

07. 14. 2020Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., FIP, a Mgr. Anna Cervanová, LL.M.

Proč je whistleblowing systém potřebný a jak Vám pomůže zachránit dobrou pověst, organizaci, investice a dokonce i svobodu?

Zejména ve větších organizacích často platí, že zájmy řadových pracovníků, vedení a vlastníků jsou odlišné. Často i diametrálně. Například řadový pracovník může být motivován práci si ulehčovat, popř. si něco vydělat „bokem“. Vedení si může nastavit schéma pro výplatu bonusů a fungování organizace tak, aby krátkodobě vydělalo, nebo může mít zájem na uzavírání obchodů, které jsou pro organizaci jako celek nevýhodné. O tomto se příliš nemluví, ale je to bohužel realita, před kterou nelze zavírat oči. A z našeho dřívějšího příspěvku víte, že společnost Wirecard (potažmo její investory) takové jednání stálo miliardy eur, společnost jako celek čelí vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a několik členů vedení bylo zadrženo kvůli podezření na podvod a jiné trestné činy. Jak tomuto předejít?

Jednou z cest je zavedení vnitřního oznamovacího systému, díky kterému se vedení a vlastníci organizace mohou rychle dozvědět o aktivitách, které organizaci škodí či jsou protiprávní. Takové jednání pak bude možno řešit již v zárodku a ne až v době, kdy bude zahájeno formální vyšetřování ze strany státních orgánů, případně dojde k medializaci celé věci. Včasným řešením lze ochránit jak organizaci a její hodnotu, tak i dobrou pověst organizace a jejích pracovníků. Funkční oznamovací systém také umožní organizaci vyvinit se z trestní odpovědnosti za jednání pracovníků nebo členů orgánů organizace. Jde i o pozitivní signál pro potenciální investory, že se z jejich zlatého vejce ze dne na den nestane položka k odepsání. V neposlední řadě potom pro některé z organizací bude zavedení takového oznamovacího systému brzy povinné.

Stačí tedy stáhnout z internetu vzorovou směrnici na oznamování a vyvěsit ji na nástěnku? To bohužel nikoli. Aby systém fungoval, musí pracovníci o oznamovacím systému v první řadě vědět a musí jej umět používat. Musí být také stanovena jasná pravidla pro řešení oznámení, aby měli pracovníci jistotu, že jejich oznámení bude řádně prošetřeno. Konečně je třeba budovat firemní kulturu, ve které pracovníci nebudou od oznamování odrazováni, ale budou vedeni k tomu, aby důležité a podložené informace oznamovali. Nepřípustný je samozřejmě jakýkoliv negativní postih pracovníků, kteří učiní oznámení v dobré víře.

Jak tedy takový oznamovací systém správně nastavit a čemu se vyvarovat? To Vám představíme již za několik dní.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal