Kontaktujte nás
Domů » Výslech svědka dožádaným soudem zpravidla nevede ke spolehlivému zjištění skutkového stavu

Výslech svědka dožádaným soudem zpravidla nevede ke spolehlivému zjištění skutkového stavu

07. 13. 2020Autor: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Lucie Kačerová

V praxi se nikoliv ojediněle setkáváme s případy, kdy je určitý úkon proveden místo příslušného procesního soudu soudem dožádaným. Zpravidla se jedná o výslechy svědků nebo znalců, kdy je takový úkon hospodárnější provést například v místě bydliště či sídla těchto osob, čímž dojde ke snížení svědečného či znalečného, případně jsou na straně vyslýchaného dány důvody zdravotní, které dostavení se k procesnímu soudu neumožňují či neúměrně ztěžují. V praxi však nastávají situace, kdy soudy uvedený institut užívají i v případě, kdy to není adekvátní.

Výslech svědka dožádaným soudem totiž naráží na zásadu přímosti, kterou je ovládáno občanské soudní řízení a která se projevuje například v pravidle, že dokazování má zásadně provádět soud, který ve věci rozhoduje. Důvod takového pravidla je prostý. Při důkazu výpovědí svědka soud vyhodnocuje věrohodnost výpovědi nejen z toho, jaký má svědek vztah k účastníkům řízení a k projednávané věci, ale též s přihlédnutím k tomu, jaká je jeho rozumová a duševní úroveň, ke způsobu reprodukce skutečností, o nichž vypovídá, a k chování při výslechu (přesvědčivost, jistota, plynulost výpovědi, ochota odpovídat na otázky apod.). Soud tak vlastně získává ze svědka určitý „celkový dojem“, který samozřejmě není zcela přenositelný do písemného protokolu, a to je hlavní úskalí dožádaných výslechů.

Proto Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi upozorňuje, že „Takový důkaz provedený dožádaným soudem, který procesnímu soudu nabízí pouze písemně zachycenou výpověď osoby ke skutečnostem významným pro právní posouzení věci samé, zpravidla nelze z hlediska jeho schopnosti prokázat sporné skutečnosti rozhodující pro výsledek řízení s co nejvyšší mírou jistoty považovat za vhodný a dostačující.“ (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4132/2018).

Přesto, že právě uvedenému závěru Nejvyššího soudu nelze ničeho vytknout, je v praxi často opomíjený a s ohledem na četnost využívání tohoto institutu může přinést zajímavé odvolací nebo dovolací možnosti.

 Odkaz na publikované rozhodnutí zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal