Kontaktujte nás
Domů » Vláda předložila Sněmovně velkou spotřebitelskou novelu

Vláda předložila Sněmovně velkou spotřebitelskou novelu

05. 11. 2022Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek a Mgr. Ivan Fencl

Vláda předala 4. 5. 2022 Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Původně se jednalo o dvě samostatné novely, tyto novely však nestihla Poslanecká sněmovna ve svém volebním období schválit, proto je nutné celé legislativní kolečko opakovat. Aktuálně předložený návrh tvoří jednu novelu obsahující více evropských předpisů, její obsah se však podstatně neliší od návrhů původních.

Návrh zákona tak transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/EU a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele, a dále směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES.

Co se týče novely zákona o ochraně spotřebitele, ta zavádí informační povinnost pro online platformy a vyhledávače a při zveřejňování recenzí stanovuje důležitost také pro informaci o tom, zda si recenzent službu či výrobek skutečně zakoupil a využil ji. Neméně zajímavá je nová povinnost pro podnikatele v případě slev uvádět také nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dní před slevou.

Novela občanského zákoníku prodlužuje lhůtu pro odstoupení ze 14 dnů na 30 v případě, kdy je smlouva uzavírána u spotřebitele v jeho domácnosti bez předem domluvené návštěvy nebo při uzavírání smlouvy během organizované prodejní akce.

Spojení dvou návrhů sebou nese doplnění dalších ustanovení do občanského zákoníku, kterým je například úprava práva spotřebitelů z vadného plnění, a to jak ze smluv o koupi hmotných movitých věcí, tak nově při poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb dále úpravu týkající se zákonné odpovědnosti za vady či odpovědnosti za digitální obsah, která je navíc zvlášť upravena pro spotřebitele.

Vzhledem k tomu, že transpoziční lhůta všech směrnic, které zákon provádí, již vypršela, lze očekávat rychlejší projednání v Parlamentu a navrhuje se účinnost třicátý den po jeho vyhlášení.

 Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal