Kontaktujte nás
Domů » Tichá „odpadová“ novela ZZVZ

Tichá „odpadová“ novela ZZVZ

09. 25. 2020 Autor: JUDr. Vilém Podešva, LL.M., Mgr. Michal Kožár, Mgr. David Mlíčko

Další změna zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je na spadnutí! Jedné z novel předcházejícího zákona č. 40/2004 Sb. (kdo ještě pamatujete) se říkalo „diamantová“ – nová úprava zadávání koncesí byla tenkrát do zákona vložena v rámci novely zákona o nakládání se surovými diamanty. Právě vznikající novela ale bude nejspíš „odpadová“.

V rámci změnového zákona k novému zákonu o odpadech totiž schválila Poslanecká sněmovna 18. 9. 2020 též pozměňovací návrh Hospodářského výboru, kterým se novelizuje § 6 ZZVZ, tedy rovnou základní zásady. Podle textu, který musí ještě schválit Senát a podepsat prezident republiky, je zadavatel povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele. Tato povinnost se ovšem aplikuje „za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné“, navíc je zadavatel povinen svůj postup řádně odůvodnit.

Přestože odpovědný přístup zadavatelů je nepochybně žádoucí, provedení této novely za šťastné považovat nelze. Pomineme-li, že není vůbec zřejmé, v rámci jakého úkonu má zadavatel odůvodnění provést (tuto vadu překlene výklad poměrně snadno), bude zajímavé sledovat názory na to, kdy se tedy povinnost bude „vzhledem k povaze a smyslu zakázky“ aplikovat, a jak budou zadavatelé argumentovat, že na konkrétní zadávací řízení se požadavky neaplikují, nebo se aplikují jen některé. A pokud by zadavatel tyto požadavky nedodržel, bude zajímavé sledovat, na základě jaké argumentace a jak by byl za porušení této zásady sankcionován.

Už víte? 🙂 Předpokládaná účinnost je od 1. ledna 2021.

 Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal