Kontaktujte nás
Domů » Staronová povinnost kolaudace rodinných domů

Staronová povinnost kolaudace rodinných domů

10. 18. 2021Zdroj: E15.cz

Autor komentáře: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek

Od roku 2018 byla ze stavebního zákona vypuštěna povinnost zajistit kolaudaci pro převážnou většinu rodinných domů. Nový stavební zákon však kolaudaci vrací zpět.

Povinnost kolaudace

Kolaudace je postup stavebního úřadu, na jehož konci úřad posvětí možnost užívat stavbu k vymezenému účelu. V souladu se stavebním zákonem je možné vyjmenované stavby užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, anebo kolaudačního rozhodnutí.

Do konce roku 2017 byla kolaudace povinná u všech rodinných domů. Novela stavebního zákona ale omezila nutnost kolaudace na specifické případy. Prvním kritériem pro povinnou kolaudaci je skutečnost, že stavba vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení. Toto kritérium je u rodinných domů naplněno vždy. Zároveň by však muselo jít o některou z vymezených typů staveb:

  • stavbu veřejné infrastruktury,
  • stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
  • stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
  • změnu stavby, která je kulturní památkou, anebo
  • vodní dílo podle vodního zákona.

Do kategorie staveb, jejichž vlastnosti nemohou uživatelé ovlivnit, spadají mimo jiné i developerské projekty. Pro ně je povinnost kolaudace zachována.

Celý článek naleznete zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal