Kontaktujte nás
Domů » Právní rádce: Revoluce jménem eIDAS

Právní rádce: Revoluce jménem eIDAS

03. 17. 2016Autor: Josef Donát
Datum: únor 2016

Právní jistota při elektronickém právním jednání – i to je cílem celoevropské úpravy tzv. elektronických identit a služeb.

Jen málo uživatelů elektronického prostředí si uvědomuje, jak zásadním právním předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“). Nejen že v celém rozsahu nahrazuje dosavadní právní

úpravu elektronických podpisů, elektronických značek a souvisejících služeb, které jsou dosud regulovány prostřednictvím zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, (dále jen „ZEP“), ale nově nastoluje celoevropskou úpravu tzv. elektronických identit a služeb vytvářejících důvěru, což by mělo významně zjednodušit právní jistotu při elektronickém právním jednání.

Smyslem tohoto pojednání je poskytnout čtenářům velmi stručný přehled základních aspektů nařízení eIDAS a srovnat jej v základních parametrech s dosavadní právní úpravou. Stručně se dotkneme též nově připravovaného zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů (dále jen „ZSD“), který nařízení eIDAS doplňuje a upravuje některé specifické aspekty v českém právním prostředí.

 

Celý text naleznete zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal