Kontaktujte nás
Domů » Revizní znalecký posudek v civilním řízení

Revizní znalecký posudek v civilním řízení

08. 03. 2020Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Lucie Kačerová
Vydavatel: epravo.cz

Pokud se soudu nezdají závěry znaleckého posudku, může je nahradit vlastní úvahou? Na první pohled to dává perfektní smysl – soud prostě jen opraví to, co mu v posudku nesedí, a může na jeho základě rozhodnout.

Na druhý pohled však lze odhalit zásadní problém. Znalecké posudky nejsou vytvářeny jen proto, aby soudu ulehčily práci. Smyslem znaleckého posudku je dokazování skutečností, k jejichž posouzení je nutné odborných znalostí, které soud nemá. Jestliže je tak nutno určitou otázku znalecky posoudit, nemůže soud následně do závěrů vyhotoveného posudku zasahovat svým laickým pohledem.

Pokud tak má soud pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku, musí nejprve znalce vyzvat k doplnění, vysvětlení nebo vyjasnění jeho postupu a závěrů posudku. Nejsou-li takto pochyby soudy odstraněny, popř. zůstává-li posudek nejasný nebo neúplný, může soud nařídit vypracování revizního znaleckého posudku; takto může za podmínek § 127a o. s. ř. připustit jako důkaz též posudek předložený účastníkem řízení. Jelikož návrh účastníka na vypracování revizního znaleckého posudku je svou povahou důkazem, jímž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, lze takový revizní znalecký posudek připustit též po koncentraci řízení nebo v odvolacím řízení.

Podrobněji se k tomuto tématu vyjadřujeme v našem článku, který naleznete zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal