Kontaktujte nás
Domů » Přezkum prohlášení o dráze aneb soukromoprávní věc ve správním soudnictví

Přezkum prohlášení o dráze aneb soukromoprávní věc ve správním soudnictví

10. 13. 2023V odborném časopise Právo v přepravě a zasílatelství byl publikován článek advokáta JUDr. Jakuba Hálka a advokátního koncipienta Mgr. Daniela Netrvala, ve kterém pojednávají o spletitém vývoji přezkumu zákonnosti prohlášení o dráze. 

Prohlášení o dráze je pro českou železnici zásadním dokumentem, který stanoví nediskriminační pravidla pro přidělování a odnímání kapacity dráhy, pro přístup na dráhu, její užití a pro výpočet ceny za toto užití. Přezkum souladnosti tohoto dokumentu se zákonem o dráhách provádí Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI). Soudní přezkum těchto správních rozhodnutí si roky mezi sebou přehazovaly správní a civilní soudy, věc se dostala i k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Jak a proč to celé nakonec dopadlo se dozvíte právě v publikovaném článku. Ten vychází z již dříve publikovaného článku pro EPRAVO.CZ, přičemž byl nyní aktualizován s ohledem na plánované změny, zejména pak chystané zrušení samostatného ÚPDI a sloučení jeho agend s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Časopis Právo v přepravě a zasílatelství je dostupný v ASPI či zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal