Kontaktujte nás
Domů » Precedenční rozhodnutí týkající se námitek proti přípravě „in-house“ spolupráce

Precedenční rozhodnutí týkající se námitek proti přípravě „in-house“ spolupráce

01. 01. 1970Zastupovali jsme klienta, který se bránil proti rozhodnutí ÚOHS a předsedy ÚOHS, kterým mu byl uložen zákaz plnění příkazní smlouvy uzavřené s městskou společností TCP v rámci in-house spolupráce na zajištění správy veřejného osvětlení v hlavním městě Praze. ÚOHS vytýkal klientovi jako zadavateli, že tuto smlouvu uzavřel navzdory tomu, že byly podány námitky proti takovému postupu. Základním sporným bodem žaloby bylo posouzení otázky, zda ZZVZ umožňuje dodavatelům podávat námitky proti přípravě vertikální „in-house“ spolupráce ve smyslu § 11 ZZVZ a zda takto podané námitky iniciují tzv. „blokační lhůtu“ dle § 246 ZZVZ, ve které platí pro zadavatele zákaz uzavření smlouvy. Soud se v tomto bodě zcela přiklonil k naší argumentaci, že námitky proti přípravě „in-house“ spolupráce nejsou přípustné a obě rozhodnutí ÚOHS zrušil. Názor soudu tak zcela popírá dosavadní výklad ÚOHS, jedná se proto o významné precedenční rozhodnutí s dopadem do praxe řady dalších zadavatelů.

Soud souhlasil s naším výkladem, že vertikální spolupráce není „zadáním“ veřejné zakázky, jak uvádí § 11 odst. 1 ZZVZ, a protože námitky lze podávat (kromě jiného) pouze proti postupu, který směřuje k „zadání“ veřejné zakázky (viz § 241 odst. 2 písm. c) ZZVZ), není příprava vertikální spolupráce postupem, proti kterému by bylo možné podat námitky.

Komentář připravil: Mgr. Jiří HarnachDalší články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal