Kontaktujte nás
Domů » Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné

Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné

03. 24. 2020Autor: Ing. Vladimír Hejduk

Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné

Sociální zabezpečení – Prominutí záloh a snížení pojistného za rok 2020

Vláda navrhuje přijetí zákona, kterým:

  • OSVČ za březen až srpen 2020 nemusí platit zálohu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
  • celkové roční pojistné, které se vypočte z vyměřovacího základu za rok 2020 (tedy po podání přehledu za rok 2020, který se podává v roce 2021) se sníží o částku 2.544,- (nebo o částku 1.018,- Kč, pokud je samostatná výdělečná činnost vedlejší činností) měsíčně za každý měsíc, po který v období březen – srpen 2020 trvala samostatná výdělečná činnost.

Pokud tedy OSVČ po celý rok 2020 vykonává a bude vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (bez přerušení), tak:

  • za březen až srpen nemusí platit zálohy na sociální zabezpečení;
  • celková výše pojistného za rok 2020, vypočtená podle přehledu za rok 2020, se sníží o 15.264,- Kč (pokud je SVČ vykonávána jako hlavní činnost).

Pokud jde o termín pro podání přehledů za rok 2019, tak k případnému posunu termínu pro jeho podání (včetně posunu splatnosti zálohy) zatím ani ČSSZ, ani MPSV nezveřejnily žádné informace.

Zdravotní pojištění – posun termínu pro podání přehledu a platby pojistného, snížení záloh a odložení jejich splatnosti

Vláda navrhuje přijetí zákona, kterým:

  • se pro OSVČ posouvá lhůta pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 až do 3. srpna 2020 a stejně tak se posouvá i splatnost doplatku na zdravotní pojištění.
  • zálohy na zdravotní pojištění v období březen až srpen 2020:
    • se snižují o částku rovnající se minimální měsíční záloze na pojistné (kdo tedy platí minimální zálohu na pojistné, tak v tomto období neplatí zálohu vůbec);
    • částku záloh za období březen až srpen 2020, které převyšují minimální měsíční zálohu, lze (bez sankce) uhradit až v rámci doplatku pojistného po podání přehledu za rok 2020, tedy v roce 2021.

 

Zdravotní pojištění – odpuštění penále z neodvedeného pojistného v období trvání nouzového stavu a v období bezprostředně následujícím.

pro všechny plátce pojistného (tedy i pro zaměstnavatele)  – pro pojistné nebo zálohy na pojistné za období od 1.3. do 31.8.2020 se nepočítá penále za pozdní úhradu, pokud k úhradě dojde nejpozději do 21. září 2020.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal