Kontaktujte nás
Domů » Právní desatero statutárního orgánu: Evidence skutečných majitelů a pozvání na webinář

Právní desatero statutárního orgánu: Evidence skutečných majitelů a pozvání na webinář

09. 24. 2021Dne 1. 6. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („Zákon o evidenci“). Zákon o evidenci zavedl nové povinnosti na straně evidujících osob, jejichž splnění svázal s veřejnoprávními a soukromoprávními sankcemi. Soukromoprávní sankce v podobě zákazu vyplácení podílu na prospěchu a zákazu výkonu hlasovacích práv na valných hromadách obchodních korporací představuje v evropském kontextu unikátní řešení, jež postihuje především nezapsané skutečné majitele.

Nesplnění povinností vyplývající ze Zákona o evidenci má ovšem významný dopad rovněž na evidující osoby, tj. obchodní korporace samotné. Veřejnoprávní sankce, jež jsou ze Zákona o evidenci na první pohled seznatelné, jsou však pouhým vrcholem ledovce, kterému je třeba se vyhnout. Aby statutární orgán při výkonu své funkce „nenarazil“ do pomyslného ledovce Zákona o evidenci, musí průběžně a důsledně kontrolovat veškeré požadavky, které tento právní předpis na statutární orgán klade.

Pro snazší orientaci v Zákoně o evidenci předkládáme právnické desatero statutárního orgánu.

  1. Identifikujte materiálního skutečného majitele.

Vždy usilujte o nalezení materiálního skutečného majitele, tj. nalezněte koncového vlastníka a/nebo osobu s koncovým vlivem a identifikujte fyzickou osobu, kterou zapíšete do příslušné evidence. Pozor na CEO s vlastní diskrecí, obecné zmocněnce, insolvenční správce a likvidátory, kteří zápisu rovněž podléhají.

  1. Evidujte a archivujte podklady.

Svoje úsilí o nalezení skutečného majitele si řádně evidujte. Archivujte si veškeré postupy, které jste učinili a veškeré závěry a podklady, které jste získali nebo které jste si vytvořili. Pamatujte na archivační lhůty.

  1. Vytvořte mechanismy kontroly.

Vytvořte si mechanismy, které zajistí průběžnou kontrolu skutečností rozhodných pro změnu zápisu v evidenci skutečných majitelů. Postupujte s péčí řádného hospodáře.

  1. Důvěřujte, ale častěji prověřujte.

Rozhodné skutečnosti pravidelně prověřujte, tj. minimálně před konáním valných hromad a vyplácením zisku nebo jiného prospěchu ze společnosti. Učiňte vše potřebné pro získání aktuálního přehledu, kdo je skutečným majitelem podle Zákona o evidenci.

  1. Považujte se za odpovědnou osobu.

Mějte na paměti, že odpovídáte za to, že veškeré zapisované údaje do evidence odpovídají skutečnosti. Případnou újmu jste společnosti povinni nahradit.

  1. Vyžadujte potřebnou součinnost.

Skutečný majitel, koncový příjemce a osoba s koncovým vlivem jsou ze zákona povinni evidující osobě poskytnout potřebnou součinnost. Na to je třeba tyto osoby pravidelně upozorňovat.

  1. Chovejte se jako řádný hospodář.

Identifikace skutečného majitele nemusí být finančně nákladná. Vždy začněte od informací, které jsou dostupné z vlastní činnosti společnosti a z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstříky a sbírky listin, evidence skutečných majitelů – vč. zahraničních).

  1. V pochybnostech se zisk nevyplácí a na valných hromadách se nehlasuje.

Pokud se nepodaří skutečného majitele identifikovat, nebo existují důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele, zapište do příslušné evidence náhradního skutečného majitele a tuto skutečnost řádně odůvodněte. Pokud skutečný majitel, koncový příjemce a/nebo osoba s koncovým vlivem neposkytuje potřebnou součinnost k jejich zápisu do evidence, nevyplácejte těmto osobám zisk nebo jakýkoliv prospěch ze společnosti. Těmto osobám by mělo být rovněž zakázáno hlasovat na valných hromadách společnosti.

  1. K identifikaci skutečného majitele Vám stačí málo.

Pokud jste bezpečně jako skutečného majitele identifikovali fyzickou osobu jménem a příjmením, nicméně se nepodařilo získat ničeho dalšího, bude k řádné evidenci postačovat jakýkoliv jiný listinný důkaz o existenci této soby (např. výpis ze zahraniční evidence, aktuální článek v novinách atp.).

  1. Navštivte webinář ROWAN LEGAL.

ROWAN LEGAL si pro vás připravila webinář, na kterém se naši odborníci zaměřují na úskalí Zákona o evidenci s důrazem na povinnosti statutárních orgánů a následků jejich porušení. Nechte se systematicky provést předmětnou právní úpravou a zeptejte se na palčivé otázky, na které v praxi narážíte.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal