Kontaktujte nás
Domů » Pokřtili jsme nový komentář

Pokřtili jsme nový komentář

06. 17. 2016Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti byla hlavním tématem odborné diskuse při příležitosti křtu komentáře k zákonu

Praha 16. 6. 2016 – Komentář k zákonu o některých službách informační společnosti pokřtil jeho autor Martin Maisner společně s nakladatelstvím C. H. Beck. Kniha poskytuje přehledný a ucelený výklad k zákonu. V oblastech, kde tato problematika trpí nedostatkem rozhodovací praxe, poskytuje autor dosud chybějící interpretaci právních norem.

Slavnostnímu křtu knihy předcházela odborná diskuse na téma zákona o některých službách informační společnosti. Debaty, kterou moderoval Josef Donát (ROWAN LEGAL), se zúčastnili přední čeští odborníci na právo IT František Korbel (Havel, Holásek & Partners), Jan Pavlok (AK Pavlok), Zdeněk Zajíček (ICT Unie), Lukáš Svoboda (nakladatelství C. H. Beck), Radim Polčák (PF MU) a Lukáš Rychtařík (vydavatelství  Championship Music).

„Není to téma, které by bylo v odborné literatuře dobře zachyceno, tím spíše patří díky autorovi tohoto počinu,“ vyjádřil poděkování František Korbel. „Zákon, ač je poměrně krátký, tak přináší řadu dichotomií. Myslím si, že byť v zákoně vidíme určité nedostatky a dílčí formulační odlišnosti vůči evropské směrnici, tak se jedná o problémy řešitelné výkladem, nikoliv novelizací,“ zdůraznil Korbel.

Sám autor se pak vyjádřil k důvodu sepsání komentáře k zákonu, který je v platnosti již 12 let: „Byl jsem vystavován neustálým dotazům ohledně možného výkladu tohoto zákona a dospěl jsem k názoru, že by na tyto dotazy měla existovat plošná a komplexní odpověď. Zákon je totiž i pro právníky těžko stravitelný, pro neprávníky tak musí být téměř nesrozumitelný.“

V následující debatě se účastníci vyjadřovali k odpovědnosti provozovatelů některých služeb informační společnosti na pozadí nedávných záměrů Evropské komise. „Domnívám se, že stávající úprava typu notice and takedown je dostačující. Přísnější úprava – notice and staydown – by znamenala předběžnou kontrolu obsahu, a to je principiálně ve svobodné společnosti nemožné. Zároveň také technicky nerealizovatelné. Dopředu kontrolovat obsah informací je cosi jako cenzura,“ doplnil Jan Pavlok.  Lukáš Rychtařík přitom naznačil možný další vývoj: „Není možné dále přehlížet zvyky uživatelů a hudební trh se jim musí přizpůsobit. Například tak, že se bude snažit participovat na rozvoji spolupráce mezi poskytovateli informačních služeb a zástupci vlastníků duševních práv.“

Posledním tématem byla regulace moderních on-line služeb jakými jsou Airbnb a Uber. I když zazněl i hlas pro podporu určité formy regulace, převažující názory prezentované například Zdeňkem Zajíčkem předpovídaly další vývoj spíše směrem k liberalizaci trhu. „Je otázkou, zdali bychom neměli směřovat opačně. To znamená, než hledat regulace pro Uber, tak bychom se měli zamyslet, jestli bychom neměli přestat regulovat taxislužbu,“ řekl Zajíček.

Akce pod mediální záštitou Právního rádce proběhla v podvečer 9. 6. 2016 ve Ville Pellé v Praze – Bubenči. Kromě diskutujících se jí zúčastnilo přes dvacet hostů z řad odborné veřejnosti.

O autorovi knihy:

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., je zakládajícím partnerem kanceláře ROWAN LEGAL. Je uznávaným právním odborníkem v oblasti práva ICT, v roce 2012 získal v tomto oboru titul Právník roku. Specializuje se na právo informačních technologií, ochranu dat, smluvní vztahy a řešení sporů v IT. Je uznávaným rozhodcem na domácí a mezinárodní úrovni. Napsal více než deset publikací a řadu článků na téma internetového práva, outsourcingu odpovědnosti a sporů v oblasti IT a alternativního řešení sporů. Přednáší obchodní právo na NEWTON COLLEGE, je externím členem katedry obchodního práva na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni; pravidelně přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Je členem řady mezinárodních odborných a vědeckých společností a pravidelně vystupuje na zahraničních konferencích.

20160609_FDV_krest_Pelle_024_highresDalší články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal