Kontaktujte nás
Domů » Nový daňový režim vztahující se k pořízení bydlení u fyzických osob

Nový daňový režim vztahující se k pořízení bydlení u fyzických osob

11. 19. 2020Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věci došlo dne 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytých věcí, a to se zpětnou účinností včetně případů, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden k prosinci 2019 a dále. Daňovým poplatníkům, kteří daň z nabytí nemovitých věcí v tomto období uhradili, vznikl vratitelný přeplatek, o který mohou požádat svého místně příslušného správce daně.

Změny související s pořízením bydlení nastanou s účinnosti od 2021 i v oblasti daní z příjmů fyzických osob. Stane-li se daňový poplatník vlastníkem nemovitosti s vkladem do katastru nemovitostí s účinností od 1. ledna 2021, může si od základu daně z příjmů fyzických osob odečíst zaplacené úroky maximálně do výše 150 000 Kč za zdaňovací období. K 31. 12. 2020 měl poplatník daně z příjmů fyzických osob právo odečíst dvojnásobek této částky, tedy 300 000 Kč za zdaňovací období. V této souvislosti je tedy třeba zdůraznit, že pro určení aplikace správného režimu zákona o daních z příjmů fyzických osob není rozhodné, zda k uzavření smlouvy o úvěru nebo k čerpání úvěru dojde ještě před koncem zdaňovacího období roku 2020 ale zákon se výhradně řídí skutečností, kdy bude podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, na jehož základě katastrální úřad provede finální vklad. Pokud tedy daňový poplatník podá návrh na vklad až po 1. 1. 2021, bude na něj dopadat nižší limit pro odečtení úroku od základu daně z příjmů ve výši 150 000 Kč za zdaňovací období.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal