Kontaktujte nás
Domů » Nejvyšší správní soud se vymezil proti „rybářským výpravám“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Nejvyšší správní soud se vymezil proti „rybářským výpravám“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

02. 01. 2019Dne 30. 1. 2019 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek v kauze „malý stavební kartel“, ve kterém definitivně potvrdil nezákonnost praxe „rybářských výprav“, uplatňované ve správním řízení ÚOHS. NSS tak důrazně odmítl praxi široce zaměřených místních šetření, na nichž ÚOHS pátral po důkazech, aniž by měl dostatečně konkrétní podezření na porušení pravidel hospodářské soutěže. V kauze „malý stavební kartel“ přitom šlo o prošetřování podezření na bid rigging (jednu z forem tajných kartelových dohod) u veřejných zakázek na základě podnětu podaného PČR. V průběhu správního řízení ÚOHS provedl místní šetření a zajištění důkazů excesivně a zcela mimo rámec informací, jež měl v danou chvíli k dispozici, když „poslepu“ zajišťoval důkazy a vyhledával informace i ve vztahu k zakázkám, kterých se žádné konkrétní podezření netýkalo.

NSS ve svém rozsudku potvrdil, že takový postup ÚOHS byl nezákonný. Ve vztahu k použitelnosti důkazů zajištěných v rámci nezákonných šetření poté NSS uvedl, že je nepřípustné, aby se celé řízení u ÚOHS ohledně údajně spáchaných deliktů opíralo pouze o takto nezákonně získané důkazy a o další důkazy získané na jejich základě. NSS nepřijal ani argumentaci ÚOHS o přípustnosti namátkových šetření, tj. šetření bez konkrétního podezření. Jak nyní potvrdil NSS, tato namátková šetření lze provádět pouze ve velmi omezeném rozsahu, vždy při minimalizaci zásahů do práv soutěžitelů a nelze jimi svévolně nahrazovat institut místních šetření, která mají specifický účel a tomu odpovídající procesní úpravu.

Toto nejnovější rozhodnutí NSS lze jen přivítat. Nejen, že zvyšuje právní jistotu soutěžitelů a upřesňuje procesní rámec pro budoucí vyhledávací a rozhodovací činnost ÚOHS, ale je i v souladu s ustálenou judikaturou evropských soudů, které v případech namátkových šetření soutěžních orgánů rozhodují dle obdobných zásad, jako nyní NSS.

ROWAN LEGAL zastupovala v kauze „malý stavební kartel“ jednoho z účastníků a na nezákonnost postupu ÚOHS při místním šetření a získávání důkazů jeho jménem vytrvale poukazovala ve všech fázích a před všemi dotčenými orgány. Z rozsudku NSS je zřejmé, že tyto námitky ve velké míře vyslyšel obdobně, jako Krajský soud v Brně v předchozím rozsudku.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal