Kontaktujte nás
Domů » MPSV představilo přepracovaný návrh zákona o zaměstnanosti

MPSV představilo přepracovaný návrh zákona o zaměstnanosti

05. 09. 2023Zdroj: pravniprostor.cz
Autoři: Mgr. Romana Szuťányi, Mgr. Marek Kratěna

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo v listopadu loňského roku návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Navrhovaná novela by měla zejména zpřísnit stávající definici nelegální práce i podmínky agenturního zaměstnávání. Nedávno MPSV předložilo přepracovaný návrh novely, který oproti návrhu původnímu, v části upravující agenturní zaměstnávání, přináší několik podstatných změn.

První významnou změnou, na kterou bychom chtěli upozornit a která se jistě citelně dotkne velké většiny žadatelů, je zvýšení kauce pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání. Kauce by se měla zvýšit z původních 500 tisíc korun na 1 milion korun. Oproti původnímu návrhu novely z loňského listopadu se kauce ještě podstatně navýšila, když původní návrh počítal s navýšením na „pouhých“ 750 tisíc korun. Dá se tedy očekávat, že na povolení dosáhne ještě méně žadatelů.

Změny nastaly i v prokazování bezúhonnosti žadatele. Podmínkou pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání bude mezi jiným splnění podmínky, že žadateli v posledních třech letech před podáním žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání nebyla uložena pravomocná pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Oproti původní listopadové verzi návrhu se jedná o zmírnění podmínek, když původní verze počítala již se spácháním přestupku namísto uložení pravomocné pokuty.

Změny agenturního zaměstnání by se mohly dotknout i uživatelů. Přepracovaný návrh novely, která se týká změn ustanovení zákoníku práce, sice upouští od původního zákazu vymezení doby určité u zaměstnanců agentury práce dobou dočasného přidělení u uživatele, nicméně stanoví, že byla-li doba dočasného přidělení vymezena dobou přidělení k uživateli, a má-li dočasné přidělení skončit předčasně, nesmí pracovněprávní vztah skončit dříve než nejméně 14 kalendářních dnů po dni, v němž bylo jeho skončení oznámeno zaměstnanci. Tato úprava má zamezit tomu, aby pracovní poměr agenturního zaměstnance ze dne na den skončil. Současně má být omezena i doba trvání dočasného přidělení k uživateli na maximálně tři roky, bez možnosti dalšího prodloužení. Nově se současně doplňuje, že maximální tříleté období se bude posuzovat v rámci referenčního období pěti let. Pokud budou uživatel i agenturní zaměstnanec i nadále ve spolupráci pokračovat, budou muset uzavřít přímý pracovně právní vztah. To znamená pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ledaže by od posledního dočasného přidělení u téhož uživatele uplynula doba tří let.

Celý článek si můžete přečíst zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal