Kontaktujte nás
Domů » Ministerstvo financí přijalo rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a záloh na daň

Ministerstvo financí přijalo rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a záloh na daň

10. 29. 2020Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová

Ministerstvo financí České republiky dne 26. října 2020 zveřejnilo ve Finančním zpravodaji Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a záloh na daň. Cílem tohoto opatření je poskytnout odpovídající daňovou úlevu podnikatelům, u kterých více než polovina příjmů za období od 1. června do 30. září 2020 byla realizována z maloobchodního prodeje a prodeje poskytování služeb v provozovnách jejich podnikatelská činnost byla přímo zasažena vládáními nařízeními přijatými v souvislosti s pandemií COVID 19. Těmto daňovým poplatníkům je na podkladě uvedeného Rozhodnutí prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, příp. za 3. čtvrtletí 2020, to však pouze za předpokladu, že daň bude odvedena do státního rozpočtu v termínu do konce roku 2020.

Dále se dle výše uvedené rozhodnutí promíjí platba záloh na daň z příjmů splatné v období od 15. října do 15. prosince 2020 a zálohy na daň silniční, které byly splatné během tohoto roku. Takovýto postup je nutné správci daně oznámit (např. emailem ne datovou zprávou).

Ještě před zveřejněním výše uvedeného rozhodnutí Ministerstvo financí prodloužilo účinnost některých daňových opatření přijatých v souvislosti s pandemií COVID 19 na jaře, které tak rovněž zůstávají na dále v platnosti.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal