Kontaktujte nás
Domů » Listopadové vydání Sbírky rozhodnutí NSS – vybíráme to nejzajímavější

Listopadové vydání Sbírky rozhodnutí NSS – vybíráme to nejzajímavější

12. 10. 2019Autor: Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Jaroslav Heyduk

Urazit jde i platebním příkazem

Urážlivým podáním, za které lze uložit pořádkovou pokutu, může být i příkaz k provedení platby soudního poplatku, pokud hanlivý text obsahuje zpráva pro příjemce. Kromě toho, následná úvaha o majetkových poměrech příslušné osoby a závažnosti jednání, která ovlivňuje výši pořádkové pokuty, náleží soudu a ve vztahu k těmto otázkám není nutno provádět podrobné zjišťování ani dokazování v rámci jednání před soudem.

Kolaudační souhlas je správním rozhodnutím

Rozšířený senát NSS jednoznačně vyřešil otázku povahy souhlasů dle stavebního zákona (např. územního či kolaudačního), když rozhodl, že jde o správní rozhodnutí, proti kterým se lze bránit žalobou dle § 65 s.ř.s.

Objektivní lhůta pro odvolání podávané vedlejším účastníkem

Pokud není vedlejšímu účastníkovi oznámeno či doručeno rozhodnutí, může tento vedlejší účastník podat odvolání v subjektivní třicetidenní lhůtě poté, co se o vydání rozhodnutí a řešení příslušné otázky dozví, ale nejpozději v roční objektivní lhůtě od oznámení poslednímu účastníkovi řízení. Na rozdíl od hlavního účastníka tedy vedlejšímu účastníkovi nesvědčí devadesátidenní lhůta počítaná od oznámení rozhodnutí, která není objektivně omezena.

Sjednocení lhůty pro přezkumná řízení

Tříletá lhůta pro zahájení přezkumného řízení v souvislosti s trestním stíháním o totožném skutku, která je počítána od právní moci rozhodnutí o přestupku, se v těchto případech uplatní i pro přezkumné řízení po vydání příkazu na místě, pro jehož zahájení jinak platí speciální šestiměsíční lhůta.

Plné znění aktuálního vydání Sbírky č. 11/2019 je dostupné zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal