Kontaktujte nás
Domů » Josef Donát a Michal Nulíček přednášeli na konferenci IT mezi paragrafy

Josef Donát a Michal Nulíček přednášeli na konferenci IT mezi paragrafy

10. 01. 2018Partneři advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Josef Donát a Michal Nulíček se ve středu 18. 9. v hotelu Grandior zúčastnili konference IT mezi paragrafy a promluvili na aktuální témata týkající se IT práva.

Josef Donát účastníkům přednesl příspěvek týkající se kontroverzní reformy copyrightu a jejích možných dopadů právních i businessových Tato nová směrnice řeší autorské právo na jednotném digitálním trhu a dá se považovat téměř za reformu. Článek 11 této reformy tvoří zejména pravidla, za kterých je možné šířit odkaz na obsah vydatele. Jedná se o posílení postavení vydavatelů obsahu. Podobná úprava už byla přijata ve Španělsku a Německu s cílem ochránit kulturní bohatství a tvůrčí průmysl. Praktickým dopadem ale bylo zejména pokles návštěvnosti zpravodajských serverů, a tedy i pokles jejich příjmů.

Článek 13 míří primárně na poskytovatele služeb hostingu (úložišť) a snaží se řešit problematiku tzv. „value gap“ (tedy údajně nedostatečných příjmů držitelů práv ze zpřístupnění jejich obsahu na internetu). Toto ustanovení dle našeho výkladu zavádí povinnost proaktivního filtrování obsahu a nese sebou mnoho problematických aspektů, mezi ostatními např. nepřesné a nejasné formulace, či vytvoření výrazné nerovnováhy mezi povinnostmi provozovatelů úložišť a držitelů práv.  Na druhou stranu je pozitivní, že se v posledních verzích schválených Evropským parlamentem objevují výjimky pro malé a střední podniky, pro které by zavedení některých předvídaných opatření mohlo znamenat likvidační náklady.

Michal Nulíček se ve své prezentaci zaměřil na ochranu osobních údajů po datu 25. 5. 2018, které bylo milníkem nejen v tom, že v ten den nabylo účinnost nařízení GDPR, ale i v přístupu k jeho implementaci ve společnostech. Většina společností se snažila vše stihnout v 1. polovině roku 2018 a to sebou neslo obrovský zájem o téma a také tsunami souhlasů a informací o zpracování. Po květnovém datu už pozorujeme útlum v zájmu o téma a některé společnosti stále vyčkávají na přístup ÚOOÚ.

ÚOOÚ vydal statistiku, dle které počet stížností od 25. 5. do poloviny července 2018 narostl o téměř 300%. Nicméně co se týče praxe pokutování, ta ještě nebyla přesně vytvořena. ÚOOÚ se nechal slyšet, že se bude spíše soustředit na vyzývání k nápravě než na ukládání pokut, nicméně následně zpřesnil, že se to bude týkat primárně drobných živnostníků a malých správců údajů. Stejnou zkušenost zaznamenáváme i v ostatních členských státech EU – i tam bylo obdrženo tisíce stížnosti, ale téměř všechny jsou zatím bez pokut. Je to samozřejmě dáno především krátkou dobou, která uplynula od účinnosti GDPR. Čeká se na rozhodnutí v prvních případech (Anglie, Francie) a na adaptační zákony v jednotlivých zemích.

Adaptační zákony teď řeší i Česká republika a zatím to vypadá, že začnou platit nejdříve na konci roku 2018, realističtější je však první kvartál příštího roku. Jedná o se zejména o Zákon o zpracování osobních údajů, ten ale primárně neřeší GDPR, ale spíše implementuje směrnici o zpracování osobních údajů při odhalování trestných činů a obsahuje jen velmi málo ustanovení pro soukromý sektor. Navíc nechává některé otázky nezodpovězené – mezi nejvýznamnější patří jeho osobní a místní působnost (včetně toho, jaká pravidla se uplatní pro konfliktu národních úprav). Otevřená je i otázka, jakými procesními pravidly se bude řídit správní trestání do jeho účinnosti. Jako kontroverzní pak vnímáme snahy podstatně snižovat sankce pro veřejnou správu, pro které nevidíme silné opodstatnění.

V poslední části prezentace se Michal Nulíček věnoval nařízení e-Privacy, které nahrazuje e-Privacy směrnici. Jedná se o nařízení, které se obsahuje regulaci pro telco sektor, vedle toho ale řeší i pravidla týkající se zpracování cookies i dalších dat ze zařízení koncového uživatele a zasílání obchodních sdělení. Pro používání cookies potřebují společnosti souhlas dle požadavků GDPR, tedy předchozí, svobodný a s jednoznačným svolením. Nejasnosti však přetrvávají např. ohledně toho, do jaké míry lze podmínit bezplatnou službu souhlasem s umístěním cookies.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal