Kontaktujte nás
Domů » Je publikovaná judikatura k elektronickým podpisům skutečně relevantní?

Je publikovaná judikatura k elektronickým podpisům skutečně relevantní?

03. 30. 2023Zdroj: epravo.cz
Autoři: JUDr. Josef Donát, LL.M, Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, Mgr. Ing. Ivan Fencl

Elektronické podpisy jsou dnes běžnou součástí právního styku v soukromé i veřejné sféře. Jejich právní úprava je poměrně přímočará, dosud publikovaná judikatura okresních soudů však ukazuje problémy, na které soudy naráží při jejím výkladu a aplikaci. Tyto výkladové a aplikační problémy pak vytvářejí právní nejistotu při použití elektronických podpisů v praxi, zejména ve vztahu k nižším úrovním podpisů, jako je prostý a zaručený elektronický podpis. Cílem tohoto článku je diskutovat, do jaké míry je dosud publikovaná judikatura okresních soudů relevantní, a to z hlediska kontextu posuzovaných případů, udržitelnosti použité argumentace i reprezentativnosti publikovaných rozsudků vůči celkovému trendu judikatury.

V dubnu roku 2022 byl na serveru EPRAVO.CZ publikován článek Prostý elektronický podpis dle eIDAS v soudní praxi, který prezentuje vybrané právní věty z patnácti rozsudků okresních soudů[1] (dále jen „publikované rozsudky“). V těchto publikovaných rozsudcích se soudy zabývaly dodržením písemné formy u právních jednání opatřených elektronickým podpisem, přičemž ve většině případů dospěly k závěru, že podpis zaručeným elektronickým podpisem či tzv. prostým elektronickým podpisem není k dodržení písemné formy dostatečný. Odůvodnění tohoto závěru se přitom mezi některými skupinami rozsudků významně odlišuje.

Publikované rozsudky jsme si od příslušných soudů vyžádali v plném znění a po jejich prostudování se domníváme, že je většinově nelze považovat za relevantní pro další aplikaci právní úpravy elektronických podpisů a písemných právních jednání v elektronické podobě, a to s ohledem na souvislosti jejich vydání a většinou neudržitelnou argumentaci. V tomto článku proto stručně shrnujeme platnou právní úpravu elektronického podepisování, popisujeme kontext vydání publikovaných rozsudků a rozebíráme jejich dvě hlavní argumentační linie. Nakonec se zamýšlíme nad mírou, ve které publikované rozsudky reprezentují celkový trend judikatury.

Celý článek si můžete přečíst zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal