Kontaktujte nás
Domů » Jak se přihlašuje pohledávka ze směnky v insolvenčním řízení?

Jak se přihlašuje pohledávka ze směnky v insolvenčním řízení?

09. 24. 2020Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Tereza Holubová

S koncem ochranného období, ve kterém podle Lex Covid věřitelé nemohli podávat insolvenční návrhy na své dlužníky, se dostává opět do popředí otázka přihlášek pohledávek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 insolvenčního zákona musí přihláška pohledávky kromě obecných náležitostí podání obsahovat výši přihlašované pohledávky a důvod jejího vzniku, tedy skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá a z nichž lze usuzovat na její existenci. Znamená to tedy, že je při uplatnění pohledávky ze zajišťovací směnky v insolvenčním řízení nutné specifikovat údaje o směnkou zajištěné pohledávce? Podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR nikoliv.

Pro skutkové vymezení předmětu přihlášky (jsou-li uplatňována jen práva ze směnky) není podle judikatury Nejvyššího soudu vylíčení takových okolností potřebné a přihlašujícího věřitele ohledně těchto skutečností nezatěžuje ani břemeno tvrzení, ani břemeno důkazní. Jinak by tomu bylo pouze pokud by věřitel v insolvenčním řízení uplatňoval nejen pohledávku ze zajišťovací směnky, ale i pohledávku směnkou zajištěnou (v rozsahu, v němž by se pohledávky kryly, by na ně nicméně bylo pohlíženo jako na pohledávku jedinou). Tento závěr nyní potvrdil Nejvyšší soud i ve svém usnesení sp. zn. 29 ICdo 14/2019 ze dne 29. dubna 2020.

Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace pro Vás pravidelně sleduje nejen rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR v této oblasti, ale je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele, minimalizovat riziko úpadku/neuspokojení pohledávky věřitele, a to s cílem dosažení co nejlepších výsledků pro naše klienty. Finanční tíseň (ať už Vaší společnosti, nebo Vašeho obchodního partnera) vyžaduje okamžitou pozornost odborníků nejen na insolvenci jako takovou, ale rovněž zejména na daně, financováni, trestní právo anebo řešení sporů. Při řešení těchto situací proto pro naše klienty vždy zajišťujeme podporu a spolupráci našich zkušených odborníků působících v těchto oblastech, přičemž vždy postupujeme strategicky a rychle. Z tohoto důvodu mezi klienty naší advokátní kanceláře patří všechny subjekty insolvenčního řízení – od věřitelů, včetně těch zahraničních, přes dlužníky, až po insolvenční správce. Díky naší spolupráci se špičkovými zahraničními advokátními kancelářemi dále pravidelně pro naše klienty zajišťujeme poradenství v oblasti insolvenčního práva též v zahraničí, přičemž nedílnou součástí našich služeb je též poskytování komplexního právního poradenství v oblasti akvizic problémových aktiv (distressed assets).

Přehled našich služeb naleznete zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal