Kontaktujte nás
Domů » Implementace směrnice DAC 6 je provedena s účinností od 1.září 2020

Implementace směrnice DAC 6 je provedena s účinností od 1.září 2020

09. 10. 2020Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M, Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová

Implementace evropské směrnice DAC 6 přináší novou oznamovací povinnost a navazující automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, jejichž motivem může být získání daňové výhody. Definice přeshraničního uspořádaní, které podléhají oznamovací povinnosti, je upravena pouze obecně a je tedy nutné analyzovat případ od případu, zda se na konkrétní právní skutečnost nová povinnost vztahuje nebo nikoliv. V této souvislosti je třeba uvést, že nová oznamovací povinnost se může vztahovat na širší okruh uspořádaní než pouze na ty, které byly uskutečněny z daňových důvodů. V České republice se začne oznamovací povinnost aplikovat v následujících případech:

  • přeshraniční uspořádaní, jejichž první krok byl realizován v období od 25. června 2018 do 30. června 2020 (včetně), musí být oznámena nejpozději do 28. února 2021;
  • přeshraniční uspořádaní, která byla zpřístupněna nebo připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl realizován v období od 1. července do 31. prosince 2020, musí být oznámena nejpozději do 30. ledna 2021;
  • přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna nebo připravena k zavedení nebo jejichž první krok byl realizován od 1. ledna 2021, musí být oznámena nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.


Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal