Kontaktujte nás
Domů » ICSID: chystané změny pravidel

ICSID: chystané změny pravidel

01. 01. 1970Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) zveřejnilo v pátek 28. února další, již čtvrtý v pořadí, pracovní dokument s návrhy změn svých pravidel. Balík změn se týká řady ustanovení napříč všemi pravidly ICSID. Níže přinášíme přehled navrhovaných změn, které potenciálně mohou být nejvíce zajímavé pro strany sporu:

  • Zavedení nových pravidel pro mediaci administrovanou ICSID. ICSID představila nová pravidla pro mediaci. Návrh pravidel pro mediaci je unikátní v tom, že jsou navržená speciálně pro spory mezi investorem a hostitelským státem.

 

  • Zavedení opatření na snížení nákladů rozhodčího řízení. Jednou z vysokých položek nákladů stran řízení tvoří předložení podání a zejména příloh v tištěné podobě. ICSID proto navrhuje používat pouze podání v elektronické formě a omezit tištená podání na nezbytně nutné případy.

 

  • Zavedení opatření na zkrácení délky řízení. ICSID zavádí nové kratší lhůty pro rozličné procesní úkony, což má za cíl zkrátit délku řízení. Dále je navrhováno zavedení organizačních schůzek senátu se stranami sporu (tzv. case management meetings) primárně za účelem identifikace nesporných skutečností, vyjasnění a zúžení otázek pro vyřešení v rámci sporu.

 

  • Zavedení zrychleného řízení. ICSID řízení v první řádě využívají větší společnosti. Očekává se, že zavedení zrychleného řízení umožní přístup k ICSID investiční arbitráži i středním a menším společnostem.

 

  • Povinnost sdělit jméno třetí osoby financující stranu ve sporu. Povinnost sdělit informaci o třetí osobě financující stranu ve sporu se uplatní během celého řízení a rozhodčí senát má možnost si kdykoliv vyžádat dodatečné informace ohledně smlouvy mezi stranou sporu a financující stranou. Účelem pro navrhovanou úpravu je vyhnout se potenciálnímu střetu zájmu rozhodce a stran. Návrh změn reflektuje současnou praxi v ICSID sporech, kdy strany dobrovolně sdělovaly informace ohledně financující strany, příp. kdy takové sdělení bylo nařízeno ze strany rozhodčího senátu.

 

  • Opatření na zlepšení předvídatelnosti rozhodnutí o nákladech řízení. Dle návrhu změn budou Arbitration Rules nově obsahovat pravidla, jakými úvahami se musí rozhodčí senát řídit při rozhodování o přiznání nákladů řízení: (1) výsledkem řízení nebo jeho části, (2) chováním stran vč. toho, jestli se chovaly hospodárně a dodržovaly pravidla a usnesení rozhodčího senátu, (3) složitostí sporu, (4) odůvodněností nárokovaných nákladů.

 

  • Zvětšení transparentnosti. Rozhodčí nálezy ICSID jsou se souhlasem stran zveřejňovány na stránkách ICSID. Návrh počítá se zavedením domněnky souhlasu strany se zveřejněním rozhodčího nálezu, pokud ve lhůtě 60 dnů od vyexpedování nálezu nepodá proti zveřejnění námitku.

Lze se domnívat, že se jedná o již poslední kolo změn, a to vzhledem ke sdělení ICSID, že cílem Sekretariátu je předložit pracovní dokument ke schválení členským státům ve druhé polovině r. 2020. Pokud budou navržené změny schváleny, lze očekávat, že nabydou účinnosti začátkem r. 2021.

 

Více viz ICSID Working Paper #4Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal