Kontaktujte nás
Domů » GDPR: Návrh českého zákona nahrazujícího „stojedničku“ je na světě

GDPR: Návrh českého zákona nahrazujícího „stojedničku“ je na světě

09. 01. 2017Ministerstvo vnitra v předchozích dnech zveřejnilo návrh zákona, který má nahradit současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh nyní čeká meziresortní připomínkové řízení, ve kterém může ještě doznat změn a řada subjektů má prostor se k němu vyjádřit.

Návrh nepředstavuje pouze reakci na GDPR – většina jeho ustanovení implementuje směrnici Evropského nařízení a Rady 2016/680 upravující zpracování osobních údajů v souvislosti s předcházením a vyšetřováním trestných činů. Zvláštní kapitola (hlava) je také věnována zpracování při zajišťování obrany a bezpečnosti ČR.

Z ustanovení, která reagují na GDPR, resp. je GDPR je předvídá, je navrženo zejména:

  • snížení věkové hranice, kdy je nezbytný souhlas zákonného zástupce dítěte při použití online služeb na 13 let (v GDPR až 16 let)
  • široké výjimky pro zpracování údajů ke kompatibilním účelům a široké možnosti omezit práva subjekt údajů ve věcech veřejného zájmu
  • možnost informovat subjekty údajů zveřejněním informací na internetu, pokud je zpracování prováděno na základě zákona nebo ve veřejném zájmu
  • možnost správců oznamovat za určitých okolností opravy, omezení a likvidace osobních údajů příjemcům aktualizací výchozí evidence
  • znění definice veřejného subjektu, který (vedle orgánu veřejné moci) musí jmenovat pověřence
  • mlčenlivost pověřence o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, které se ale nelze dovolávat vůči správci, zpracovateli, orgánům činným v trestním řízení, soudu ani vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • stanovení maximální pokuty pro orgány veřejné moci a veřejné subjekty na 10 mil. Kč.

Text návrhu včetně důvodové zprávy je dostupný zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal