Kontaktujte nás
Domů » Evropská komise navrhuje nová nařízení pro digitální trh

Evropská komise navrhuje nová nařízení pro digitální trh

12. 17. 2020Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, Mgr. David Sláma

Evropská komise představila ambiciózní návrh hned dvou nařízení směřujících na zavedení nových pravidel pro digitální trh: Digital Services Act („DSA“) a Digital Markets Act („DMA“). Jde o zásadní krok směřující k aktualizaci pravidel na evropském digitálním trhu po 20 letech od přijetí tzv. e-commerce směrnice 2000/31/ES.

DSA bude kaskádovitě dopadat na zprostředkovatelské služby (ISP, doménové registrátory), které dále zahrnují hostingové služby, mezi nimiž další povinnosti plynou online platformám (obchody, sociální sítě) a konečně specificky velkým platformám (s více než 45 miliony uživateli).

Cílem je nastavení jasných pravidel pro ochranu spotřebitelů a základních práv v online prostředí, zavedení jasného rámce transparentnosti a odpovědnosti online platforem a podpora inovací a konkurenčního prostředí na online trhu.

Mezi pravidla a povinnosti podle DSA patří

 • opatření k boji proti nezákonnému zboží, službám nebo obsahu online,
 • ochranná opatření pro uživatele, včetně možnosti napadnout rozhodnutí o moderování obsahu platforem,
 • povinnosti velkých platforem zabránit zneužití jejich systémů přijetím opatření k předcházení rizikům a provedením nezávislých auditů,
 • struktura dohledu: hlavní roli budou mít státy EU, které budou podporovány novým orgánem složeným z národních koordinátorů pro digitální služby se zvláštními pravomocemi od Komise při dohledu nad velmi velkými platformami, včetně možnosti přímo je postihovat,
 • usnadnění přístupu výzkumných pracovníků ke klíčovým datům platformy.

DMA má regulovat velké online platformy, tzv. „gatekeepery“ s cílem zajistit férové konkurenční prostředí, ze kterého mají benefitovat také uživatelé. Nařízení toho chce dosáhnout systémem příkazů, jako např.:

 • umožnění interoperability mezi velkou platformou a třetími stranami,
 • přistup obchodních partnerů velkých platforem k datům, které užíváním platformy generují,
 • přístup inzerentů na velkých platformách k informacím a nástrojům k vyhodnocení reklam na těchto platformách,
 • umožnění obchodním partnerům inzerovat jejich produkty a obsluhovat jejich zákazníky mimo platformu,

a zákazů, jako např.:

 • zákaz self-preferencingu, tedy zvýhodňování produktů a služeb platformy vůči obdobným produktům a službám třetích stran nabízených na platformě,
 • zákaz omezování uživatelů v interakci s obchodními partnery platformy mimo platformu,
 • omezení uživatelů v odinstalování předinstalovaných programů a aplikací.

Součástí zajištění dodržování jsou i pokuty za porušení povinností, které mohou dosáhnout až do výše 10 % celosvětového ročního obratu provinilé společnosti.

Návrhy nyní čeká diskuze na půdě Evropského parlamentu a členských států EU. Pokud budou nařízení přijata, budou přímo závazná ve všech zemích EU.

O podrobnostech k nařízením DSA a DSM a dalším vývoji Vás budeme informovat.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal