Kontaktujte nás
Domů » Druhé vydání rozsáhlé monografie – aktualizovaná judikatura, změny v oblasti zadávání veřejných zakázek, nové smluvní standardy

Druhé vydání rozsáhlé monografie – aktualizovaná judikatura, změny v oblasti zadávání veřejných zakázek, nové smluvní standardy

02. 21. 2022Zdroj: Konkursní noviny – Bulletin
Spoluautor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, věnuje se obvyklým dodavatelským systémům včetně Design-build, popisuje specifika metody EPC a EPCM, analyzuje ve velkém detailu význam času a harmonogramů, určení ceny díla, problematiku změn v průběhu výstavby, claim managementu a řešení sporů. Dále se autor věnuje unifikaci a globalizaci ve stavebnictví, vzorovým smlouvám, jako jsou FIDIC, VOB, NEC apod., pojištění, zajištění a výstavbě v podzemí. Kniha obsahuje též desetijazyčný slovník stavební smluvní terminologie. Autorovi je vlastní praktický přístup založený na hluboké analýze reality výstavbových projektů u nás i v zahraničí. Staví ovšem též na rozsáhlé znalosti teorie podpořené nesčetnou judikaturou z mnoha zemí světa.

Svým rozsahem a záběrem se nám dostává do rukou dílo v oboru stavebního smluvního práva skutečně zásadní. Každý, kdo přichází do styku s řešením smluvních a souvisejících vztahů ve stavebnictví, by se s touto publikací měl důkladně seznámit. Přehledné členění a struktura subkapitol, srozumitelnost výkladu a řada bohatých myšlenek a příkladů ze zkušenosti autora jsou výraznou přidanou hodnotou, kterou ocení každý, kdo se oboru stavebnictví věnuje nebo kdo má zájem o hlubší studium této problematiky.“ JUDr. Ing. Miloš Olík, LL. M., advokát, rozhodce a mediátor

Monografie Stavební smluvní právo Wolters and Kluwer lze zakoupit zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal