Kontaktujte nás
Domů » Dopady COVID-19 do smluvních povinností

Dopady COVID-19 do smluvních povinností

03. 23. 2020Autor: Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E

Vláda přijala celou řadu omezení, aby zamezila dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Vládní opatření aktuálně zahrnují zejména uzavření škol, omezení pohybu, zrušení akcí pro více než 30 lidí či uzavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren a dalších vybraných provozoven.

Ale co když vy nebo vaši obchodní partneři nemůžete plnit povinnosti z uzavřených smluv kvůli pandemii samotné, nebo z důvodu souvisejících omezení („omezení související s koronavirem“)? Zákon vám v tomto případě poskytuje následující možnosti:

  • výjimka z povinnosti k náhradě škody z porušení smluvní povinnosti;
  • zrušení smlouvy z důvodu následné nemožnosti plnění;
  • možnost domáhat se změny smlouvy.

V tomto příspěvku vám tyto možnosti srozumitelně vysvětlíme za pomoci diagramů a praktických příkladů.

Výjimka z povinnosti k náhradě škody způsobené neplněním smluvních povinností

Občanský zákoník v první řadě umožňuje, aby smluvní strana, která je v prodlení s plněním smluvních povinností, byla zproštěna povinnosti k náhradě škody, která byla způsobena mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou – omezení související s koronavirem takovou překážkou mohou být. S pomocí diagramu zjistíte, jestli se na vás nebo na vašeho smluvního partnera toto ustanovení vztahuje. Avšak pozor, i pokud se na vás výjimka uplatní, nezbavuje vás to povinnosti k úhradě smluvní pokuty.

Pro lepší představu uvádíme i dva praktické příklady. Zkuste uhodnout řešení za pomoci diagramu.

  1. Provozovatel restaurace ve velkém nákupním centru odmítá převzít dodávku zboží, protože musel restauraci uzavřít z důvodu přijatých nouzových opatření a nemůže tak nabízet své vyhlášené lahůdky. Musí svému dodavateli nahradit škodu?

Odpověď: Ano, protože nic nebrání provozovateli restaurace, aby převzal zboží a za dodávku zaplatil (může mu ale pomoci jiný institut – viz k tomu poslední část článku)

  1. Výrobce ochranných respirátorů FFP3 nesplnil objednávku, protože vládní opatření mu zakazuje vývoz těchto respirátorů ze země. Smlouva na dodávku respirátorů byla uzavřena v září minulého roku a výrobce měl respirátory dodat příští týden. Musí výrobce svému zákazníkovi nahradit škodu?

Odpověď: Situace umožňuje aplikaci výjimky z odpovědnosti za škodu, protože objektivně brání výrobci, aby splnil své smluvní povinnosti, situace (překážka) vznikla před tím, než se výrobce dostal do prodlení s plněním smlouvy, a výrobce není povinen tuto překážku překonat. 

 

Zánik smlouvy z důvodu následné nemožnosti plnění

Za druhé, smlouva může zaniknout z důvodu následné nemožnosti plnění – což může být způsobeno právě omezeními souvisejícími s koronavirem. Za pomoci diagramu zjistíte, jestli vaše smlouva, včetně souvisejících ujednání jako je povinnost hradit smluvní pokutu, zanikne.

Další praktické příklady:

  1. Divadlo mělo na dnešek naplánovanou premiéru nové hry. Všechny vstupenky byly prodány. Ale v souladu s vládními opatřeními je divadlo zavřené a novou hru nelze provozovat. Došlo k zániku smlouvy pro následnou nemožnost plnění?

Odpověď: Ano, hru nelze provozovat a v důsledku toho smlouva zanikla pro následnou nemožnost plnění.

  1. Majitel ubytovny, který nabízí ubytování pracovníkům (tj. není dotčen aktuálními opatřeními vlády), pronajal všechny pokoje. Hodně pracovníků ale oznámilo, že nedorazí, protože jsou v karanténě nebo se nachází v zahraničí, a nemohou tedy do ubytovny dorazit. Je majitel ubytovny povinen vrátit cenu za ubytování?

Odpověď: Ne, majitel ubytovny má všechny pokoje připraveny a je připraven pracovníky ubytovat, pracovníci mohou za ubytování zaplatit. Smlouva nezanikne z důvodu následné nemožnosti plnění (může ale pomoci jiný institut – viz k tomu poslední část článku).

 

Možnost požadovat změnu smlouvy z důvodu podstatné změny okolností

Konečně, pokud omezení související s koronavirem znamenají podstatnou změnu okolností, například pokud se neúměrně zvýší náklady plnění nebo se naopak neúměrně sníží hodnota předmětu plnění, je možné požadovat změnu smlouvy. S pomocí diagramu zjistíte, jestli vzniklo právo požadovat změnu závazku. Jen pozor – toto právo se neuplatní, pokud se jej smluvní strany předem vzdaly!

Další praktické příklady:

  1. Provozovatel restaurace z první části tohoto článku odmítne převzít dodávku zboží, protože musel restauraci uzavřít z důvodu přijatých nouzových opatření a nemůže tak nabízet své vyhlášené lahůdky. Může se provozovatel domáhat změny závazku?

Odpověď: Ano, protože i když obě smluvní strany mohou plnit smlouvu, hodnota předmětu plnění smlouvy se pro provozovatele restaurace neúměrně snížila, protože nemůže prodávat své lahůdky.

  1. Majitel ubytovny pro pracovníky (který není dotčen aktuálními opatřeními vlády) ze druhého příkladu pronajal všechny pokoje. Hodně pracovníků ale oznámilo, že nedorazí, protože jsou v karanténě nebo se nachází v zahraničí, a nemohou tedy do ubytovny dorazit. Mohou pracovníci požadovat změnu smlouvy, například přesun ubytování na pozdější termín, výraznou slevu nebo prominutí povinnosti hradit poplatky za ubytování?

Odpověď: Ano. Smlouva nezanikla, ale pracovníci, kteří jsou v karanténě nebo v zahraničí, mohou požadovat změnu smlouvy, protože poskytované ubytování má pro ně nyní neúměrně sníženou hodnotu (nemohou dorazit).

Doufáme, že vám naše shrnutí pomohlo k pochopení toho, co vy nebo vaši smluvní partneři můžete dělat, pokud se vás dotknou omezení související s koronavirem. Pokud máte dotazy k nějaké konkrétní situaci, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

 

 Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal