Kontaktujte nás
Domů » Co významného přinese velká novela zákona o obchodních korporacích

Co významného přinese velká novela zákona o obchodních korporacích

09. 04. 20201. 1. 2021 nabude účinnosti nyní již platný zákon č. 33/2020 Sb., novelizující zákon o obchodních korporacích. Jde o rozsáhlou novelu, která bude vyžadovat přípravu téměř každé společnosti v České republice (družstev a v.o.s. se změny dotknou spíše omezeně). Víte, co je zapotřebí udělat, aby Vaše společnost byla náležitě připravena? Některé změny bude nutné provést již letos s odloženým účinkem k 1. 1. 2021. Na semináři se dozvíte průřezově o hlavních změnách a jejích dopadech na společnosti.

Co velká novela ZOK například mění?

 • ruší se statutární ředitel u monistické struktury společnosti (stanovy těchto společností tak bude nutné upravit ještě letos s účinky od 1. ledna 2021)
 • mění se pravidla pro rozdělovaní zisku a jiných vlastních zdrojů
 • mění se postavení členů volených orgánů (pravidla odměňování, odstoupení z funkce, zpřísnění podmínek odpovědnosti)
 • zcela se mění úprava insolvenčních deliktů členů statutárních orgánů (například se zavádí nová žaloba na doplnění pasiv)
 • mění se některá pravidla koncernového práva
 • nově se zavádí tzv. vysílací práva spojená s podílem/akciemi ve společnosti
 • mění se koncepce převodu části závodu
 • změny se dotkly i způsobu svolávání a konání valných hromad
 • mění se pravidla při rozhodování per rollam
 • dochází ke změnám, které se dotknou například zřizování předkupního práva k podílům
 • zavádí se detailní zákaz vracení vkladů, který se dotkne i přeměn společností
 • mění se obsah zpráv o vztazích, co se týče míry konkrétnosti těchto zpráv a s tím související povinnosti auditu těchto zpráv u auditovaných společností
 • mění se i pravidla zákazu konkurence
 • zavádí se nová pravidla v souvislosti s tzv. stínovými a faktickými vedoucími

Přednáší: Mgr. Irena Kolárová
Délka: 2 hodiny

Registrace na webinář zde.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal