Kontaktujte nás
Domů » Co se bude letos dít ve velké advokacii

Co se bude letos dít ve velké advokacii

02. 07. 2022Zdroj: Lawyers & Business

Autor komentáře: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

1) Jaké má vaše kancelář plány na rok 2022? Na co se chcete zaměřit?

2) Jak v tuto chvíli vnímáte budoucnost advokacie a obecně poradenství jako takového? Co budou klienti v příštích letech vyžadovat? A co bude klíčové pro úspěch v poradenství?

Tento rok bude pro naši kancelář jednoznačně znamenat další růst – ten vidíme reálně ve dvou rovinách, a to v dalším rozvoji našich existujících specializací, týmů a produktů, a v budování nových. Největší ambice v tomto směru máme v oblasti M&A a corporate, kde v nejbližší době oznámíme několik zásadních personálních novinek – ty budou zahrnovat i přístup nového zkušeného partnera zvenčí. Naším cílem je dobudovat v relativně krátkém horizontu špičkový tým do velikosti 15–20 M&A specialistů, který bude i nadále úzce spolupracovat s našimi daňovými poradci. V oblasti IT a komerčního práva chceme navázat na naše nedávné akvizice nových kolegů ze zahraničních kanceláří a kromě IT, IP, dat a soutěže plánujeme dále rozvíjet mj. specializovanou regulatoriku a compliance. V tomto ohledu bude nepochybně velkým tématem ochrana oznamovatelů, kde klientům nabízíme unikátní know-how a komplexní LegalTech řešení. Průběžně roste i náš specializovaný tým litigací a arbitráží, na přelomu roku se nám kromě klasických soudních sporů podařilo akvírovat několik velkých arbitráží. Vedle toho očekáváme velkou poptávku po trestním, ale třeba i stavebním právu, ostatně nemovitosti jsou jedna z našich nejrychleji rostoucích specializací. Infrastruktura, energetika, vodárenství, odpady a IT budou hlavní oblasti, na které se budeme zaměřovat ve veřejných projektech, byť vystupovat chceme stále více na straně soukromého kapitálu. Zmiňoval jsem i budování nových specializací, resp. produktů, zde bude hlavním tématem Green Deal a související oblasti. Chceme navázat na naši existující expertizu v ochraně životního prostředí a v rámci nově založené skupiny naší kanceláře nabídnout klientům to, na čem si nejvíce zakládáme – koncentrované špičkové know- how, vyvážený pro-businessový přístup a komplexnost služby jdoucí nad rámec práva. Předpokládáme, že více informací představíme v druhé polovině tohoto roku. Kromě růstu a nových specializací a lidí se však chceme a budeme soustředit i na neustálé zlepšování podmínek pro naše současné kolegyně a kolegy. Mimo jiné jsme velmi hrdí na to, že i bez tabulkových kvót se nám otevřeným přístupem daří rychle zvyšovat počet kolegyň právniček. Kde je to vhodné, jdeme cestou flexibility úvazků a relativně velké míry individualizace celkového nastavení. Především to zjevně vyžaduje nová generace právníků, již dnes nám to ale napomáhá udržovat spolupráci např. i s kolegyněmi na mateřských dovolených.

Kompletní článek naleznete v tištěném vydání měsíčníku Lawyers & Business v čísle 1 – 2 2022.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal