Kontaktujte nás
Domů » Členské státy EU podepsaly prohlášení o právních dopadech rozsudku Achmea na ochranu investic

Členské státy EU podepsaly prohlášení o právních dopadech rozsudku Achmea na ochranu investic

02. 07. 2019Zástupci členských států Evropské unie (EU), včetně České republiky, podepsali dne 15. ledna 2019 prohlášení o právních dopadech rozsudku Soudního dvora EU (SDEU) ve věci Achema na ochranu investic v EU. V březnu 2018 rozhodl SDEU v rozsudku Achmea (Achmea proti Slovenské republice, případ č. C-284/16), že rozhodčí doložky mezi státy EU a investory obsažené v dvoustranných investičních smlouvách (BIT) nejsou v souladu s čl. 267 a 344 Smlouvy o fungování EU (SFEU).

Nedávné prohlášení členských států EU mimo jiné zahrnují tyto závazky členských států EU: (i) informovat tribunály investičních arbitrážích o právních důsledcích rozsudku Achmea pro probíhající řízení nejen dle BIT, ale i dle Smlouvy o energetické chartě; (ii) informovat investory o tom, že již nebudou zahajovány nové intra-EU investiční arbitráže (pokud je investor i žalovaný stát z EU); (iii) ukončit všechny BIT mezi členskými státy EU do 6. prosince 2019; (iv) zajistit účinnou právní ochranu podle čl. 19 odst. 1 druhé věty Smlouvy o fungování EU (kterým se členským státům ukládá povinnost „poskytnout dostatečné prostředky k zajištění účinné právní ochrany v oblastech, na něž se vztahuje právo Unie“), která by měla být pod kontrolou SDEU, proti opatřením v probíhajících intra-EU investičních arbitrážích; (v) nezpochybňovat rozhodnutí rozhodčích tribunálů přijatá před rozhodnutím ve věci Achmea (pokud již nemohou být předmětem zrušení nálezu soudem), pokud byly plněny dobrovolně, anebo již byly vykonány; a nakonec (vi) projednat další dopady rozsudku Achmea při uplatňování Smlouvy o energetické chartě v rámci EU.

Budeme nadále sledovat kroky členských států EU ve věci intra-EU investičních arbitráží, o vývoji vás budeme informovat.Další články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal