Kontaktujte nás
Domů » Obchodní arbitráže jako alternativní řešení obchodních sporů: vyšší rychlost vyřešení případu s nižšími náklady

Obchodní arbitráže jako alternativní řešení obchodních sporů: vyšší rychlost vyřešení případu s nižšími náklady

11. 30. 2023Praha 30. listopadu 2023 – Řada společností má při řešení sporů zájem o využití institutu obchodní arbitráže. Tento alternativní způsob řešení v praxi přináší v porovnání s běžným soudním procesem kratší dobu řízení a potenciálně i nižší náklady, které musí být v souvislosti se sporem vynaloženy. Advokátní kancelář ROWAN LEGAL nyní spouští specializovaný web www.obchodniarbitraze.cz, na kterém společnosti naleznou odpovědi na nejčastější dotazy a praktické informace k rozhodčímu řízení.

Obchodní arbitráže jsou oblíbeným a vyhledávaným institutem řešení obchodních sporů. Spoustu firem tento způsob preferuje kvůli řadě faktorů, mezi které patří především možnost volby rozhodce, větší flexibilita, rychlost a možnost výkonu rozhodčího nálezu ve většině zemí světa, či cena, která bývá v řadě případů nižší než u standardizovaných soudních řízení.

Z naší praxe vyplývá, že jak tuzemské, tak mezinárodní společnosti vyhledávají efektivní metody řešení sporů. Arbitráže nabízejí řadu výhod, zejména v porovnání s tradičním soudním řízením. Klíčovým rozdílem je větší kontrola stran nad procesem, což často vede k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení sporů. Strany mají možnost ovlivnit průběh arbitráže, což znamená, že se mohou vyhnout některým zdlouhavým a nákladným aspektům soudního řízení. Díky tomu bývají celkové náklady na arbitráž nižší, včetně úspor na právním zastoupení,“ uvedl Miloš Olík, partner ROWAN LEGAL a přední tuzemský odborník na arbitrážní řízení.

V obecné rovině by se dalo říct, že průběh rozhodčího řízení se v základních rysech neodlišuje od klasického soudního řízení. Rozhodčí řízení nicméně obsahuje celou řadu nuancí a nástrojů, které se v soudním řízení nevyskytují. Naplno tak lze využít výhod rozhodčího řízení jen tehdy, když jsou strany s těmito nástroji a specifiky obeznámeny.

Advokáti ROWAN LEGAL jsou zkušenými rozhodci a mají za sebou desítky a stovky případů rozhodovaných podle pravidel různých rozhodčích institucí (např. ICC, VIAC, ICSID, RSHKAK). „Nabyté zkušenosti z této oblasti můžeme následně využít při zastupování klientů v rolích advokátů a přinést jim tak důležitý pohled na probíhající případ,“ doplňuje Miloš Olík.

Nový web www.obchodniarbitraze.cz má napomoct především společnostem lépe se zorientovat v tom, co jsou obchodní arbitráže, co od nich mohou očekávat a také odpovědět na hlavní otázky, které nejčastěji pokládají společnosti, které teprve uvažují o rozhodčím řízení nebo již vedou spor v rozhodčím řízení nebo řeší otázku výkonu rozhodčího nálezu. Na webu se rozhodci a advokáti ROWAN LEGAL budou dělit o své zkušenosti a v neposlední řadě i o novinky v rozhodčím řízení.

Pro více informací kontaktujte:

Petr Podzimek
PR a marketing
ROWAN LEGAL

Tel.: 725 032 147
Email: podzimek@rowan.legalDalší články

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal