Kontaktujte nás
Domů » Činnost rozhodce

Činnost rozhodce

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí hned několik významných a zkušených rozhodců. Kromě zastupování klientů v pozici právních zástupců tito rozhodci získali bohaté zkušenosti rozhodováním stovek vnitrostátních i mezinárodních rozhodčích kauz.

Naši rozhodci rozhodovali spory vedené jak podle ad hoc rozhodčích pravidel (např. Rozhodčí pravidla komise OSN pro mezinárodní právo UNCITRAL), tak i podle pravidel různých stálých rozhodčích institucí,

mezi něž patří Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovsky súd pri SOPK, Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC), Švédská obchodní komora (SCC), Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž (LCIA), či Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum (VIAC).

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Miloš Olík působil jako rozhodce ve více než 200 arbitrážních řízeních. Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (The London Court of International Arbitration – LCIA, Vienna International Arbitral Center – VIAC, Hong Kong International Arbitration Centre – HKIAC, International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Miloš Olík je předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací. Miloš Olík je autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, nebo prestižní kapitoly za Českou republiku v ICCA Handbook on Commercial Arbitration.


Více informací

Miloš Olík je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

 • China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)
 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky
 • Ministerstvo spravedlnosti České republiky – spotřebitelské spory
 • The London Court of International Arbitration (LCIA)
 • Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
 • Vienna International Arbitral Center (VIAC)
 • Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky
 • International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
 • Miloš Olík je členem Českého institutu pro popularizaci a revitalizace arbitráže (CZIPRA)

JUDr. Josef Donát, LL.M.

Josef Donát, držitel prestižního ocenění Právník roku v oblasti práva ICT, je vedoucím specializace Právo ICT advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, rozhodcem a zapsaným mediátorem.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje rozsáhlým projektům v oblasti právních aspektů digitalizace, elektronické identifikace, cloud computingu, kybernetické bezpečnosti a dodávek informačních systémů. V poslední době se intenzivně věnuje vzniku projektu elektronické identifikace BankID, kdy jeho tým byl odpovědný za kompletní právní podporu – počínaje přípravou a vyjednáváním legislativy přes obchodní podmínky až po komplexní poradenství zúčastněným bankám při napojení na služby eGovernmentu.


Více informací

Josef Donát je zapsán na seznamu rozhodců této instituce:

 • Agrární komora České republiky (RSHKAK)
 • Rozhodčí soudu při Hospodářské komoře České republiky

Ing. Vladimír Hejduk

Vladimír Hejduk je specialistou v oblasti daňového a korporátního práva a v oblasti účetnictví. Poskytuje komplexní právní, daňové a účetní poradenství obchodním korporacím, státním podnikům, subjektům z neziskové sféry a státním podnikům. Je vyhledávaným a doporučeným specialistou v oblasti diskrétního daňového poradenství fyzickým osobám.

Vladimír Hejduk má hluboké zkušenosti s daňovými, účetními a korporátními aspekty fúzí a akvizicí, a při operacích s obchodním závodem v řadě velkých projektů z oblasti automobilového průmyslu, hotelnictví, ICT, vodohospodářského majetku, odpadového hospodářství, energetiky apod., jejichž hodnota dosahovala řádu stovek milionů až miliard korun. Vladimír Hejduk se významně specializuje na sporovou daňovou agendu a věnuje se zastupování klientů jak v daňových řízeních (daňové kontroly, odvolací řízení apod.), tak i ve správním soudnictví. Poskytuje též individualizované diskrétní daňové poradenství fyzickým osobám s vyššími příjmy nebo rozsáhlým majetkem, je odborníkem na oblast svěřeneckých fondů a trustů.


Více informací

Vladimír Hejduk je zapsán na seznamu rozhodců této instituce:

 • Agrární komora České republiky (RSHKAK)
 • Rozhodčí soudu při Hospodářské komoře České republiky

JUDr. Martin Janoušek

Martin Janoušek se v oblasti řešení sporů podílel na zastupování Slovenské republiky v investičních sporech, úspěšně zastupoval klienty v mezinárodní i národní arbitráži i před národními soudy. Rozhoduje spory jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR a Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR. Je rovněž spoluautorem Komentáře k Zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů vydaném Wolters Kluwer.


Více informací

Martin Janoušek je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

 • Sbor rozhodů Fotbalové asociace České republiky
 • Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře České republiky

Mgr. Michal Nulíček, LL.M., FCIArb

Michal Nulíček má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů nejen před českými regulátory, jinými úřady a soudy (včetně Nejvyššího, Nejvyššího správního a Ústavního soudu), ale též před soudy evropskými. Zaměřuje se také na rozhodčí řízení a regulační činnost jako rozhodce nebo právní zástupce. Je zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je členem CIArb a je také držitelem certifikátu CIPP/E (Certified Privacy Professional).

 


Více informací

Michal Nulíček je zapsán na seznamu rozhodců těchto institucí:

 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky
 • International Association of Privacy Professionals

JUDr. Vilém Podešva, LL.M.

Vilém Podešva se jako rozhodce profiluje především v oblasti sportovního práva. Dále participuje na řešení sporů zejména v rámci veřejného sektoru a podílel se na řadě kauz, jejichž předmětem bylo narovnávání bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku plnění poskytnutého v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, a to ve formě smírčího řízení, případně navazujících rozhodčích řízení.

 


Více informací

Vilém Podešva je zapsán na seznamu rozhodců této instituce:

 • Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky

Mgr. Michal Čáp, LL.M., MCIArb

Michal je advokát (od 2012) specializující se na oblast řešení sporů, zejména mezinárodní arbitráže (obchodní a investiční). Zastupuje rovněž klienty před českými soudy (civilními i správními) a před správními orgány. Michal Čáp je činný rovněž jako rozhodce v obchodních sporech i sportovních kauzách. Získal titul LL.M. (Arbitration & Dispute Resolution) na University of Hong Kong (2014).


Více informací


Michal ČÁP je zapsán na seznamu rozhodců této instituce:

 • Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky
 • Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)
 • Vienna International Arbitral Center (VIAC)
 • Shenzhen Court of International Arbitration (SCIA)
 • Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky

Udělejte první krok k naší spolupráci

Ať už hledáte právní konzultaci, nebo dlouhodobého partnera, nezávazně se nám ozvěte.

Nejpozději následující pracovní den se s vámi spojíme a vymyslíme další postup.

T +420 224 216 212
E praha@rowan.legal